Ubezpieczenia, każdy obywatel ma do czynienia na pewno z tymi obowiązkowymi jak ubezpieczenia OC. Więc co trzeba zapamiętać podpisując polisę swoją? Możliwości dodawania i odejmowania konkretnych ryzyk w umowach polis, wpływa na końcowy wygląd i koszty. Opłaca się poświęcić czas by znaleźć ubezpieczenie, które zadowoli. Wykupując ubezpieczenie zawierana jest umowa z konkretnym ubezpieczycielem, mocą owej umowy zobowiązuje się ubezpieczony do spełnienia określonych obowiązków, wyszczególnionych w OWU.

Ewentualne niedopełnienie ich, jak choćby w wypadku AC, jak montaż zabezpieczeń antywłamaniowych, skutkuje utratą odszkodowań, dlatego zawsze, także w przypadku ubezpieczenia OC trzeba gruntownie zaznajomić się ze szczegółami umowy. I trzeba też brać pod uwagę tzw. wyłączenia od odpowiedzialności, zwykle szczegóły zawiera OWU, skutkiem których to nie można ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczalni. Do częstych wyłączeń zalicza się spowodowanie szkód pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających, działanie z rozmyślne, niedopełnienie nałożonych obowiązków, ale bywają także inne.