Środki transportu turystycznego są dość zróżnicowane i każdy może wybrać sposób przebycia trasy, który będzie odpowiadał jego wymaganiom. Rozróżniamy turystykę pieszą, rowerową, wodną, lotniczą oraz samochodową i autokarową. Turystyka piesza oraz rowerowa odbywa się najczęściej na krótkich dystansach w obrębie miejsca zamieszkania bądź wakacyjnego noclegu. Oczywiście zdarzają się osoby, które pokonują pieszo lub rowerem bardzo duże odległości, ale ta grupa turystów jest bardzo nieliczna.

Turystyka wodna to przede wszystkim transport morski na statkach lub promach, ale także spływy kajakowe lub rejsy jachtami. Wodne środki transportu takie jak kajaki wykorzystywane są w przeprawach rzecznych oraz górskich spływach kajakowych. Turystyka wodna najczęściej łączona jest z jeszcze jednym lub dwoma środkami transportu najczęściej z wędrówką pieszą oraz samochodową, która umożliwia przewiezienie kajaków przez obszary których przepłynięcie jest niemożliwe ze względu na brak połączenia między zbiornikami.