Styl, jakim poruszamy się w wodzie, który umożliwi nam pozostawanie na jej powierzchni nazywamy pływaniem. Jest to jedna z bardziej popularnych form aktywności rekreacyjnej. Najbardziej jest rozpowszechniona w krajach gdzie klimat jest nieco cieplejszy od przeciętnego. W obecnym czasie dzięki zastosowanym rozwiązaniom użytym zwłaszcza przy budowie basenów krytych umożliwia coraz to szerszy rozwój tej formy sportu. Zdarza się jednak też, że są ludzie, którzy preferują niejako pływanie zimowe tłumacząc to hartowaniem organizmu i zwiększoną jego odpornością na choroby. Umiejętność pływania posiadamy już od narodzin gdyż nasz organizm jest niejako przyzwyczajony do stałego pobytu w wodzie, z czasem jednak zapominamy o tym i ulega to wytraceniu.

Fakt ten wykorzystują niektóre szkoły pływackie oferując rodzicom nowo narodzonych dzieci, możliwość nauki pływania ich maleństwa za znaczne opłaty. Pływanie posiada kilka dziedzin i technik pływackich. Możemy mówić o pływaniu zsynchronizowanym, o różnego rodzaju grach wykorzystujących w tym celu pływanie, o wyścigach w pływaniu i skokach z trampoliny do wody. W starożytności umiejętność pływania była traktowana na równi z umiejętnością czytania i pisania.