Zawiesia to osprzęt transportowy stosowany jako element pośredniczący pomiędzy urządzeniem dźwignicowym i transportowanym ładunkiem. Używane są głównie wówczas, gdy ładunek musi być zawieszony na okres przenoszenia na więcej niż jednym haku. Zawiesie składa się z kilku podstawowych części, a do jego użytkowania stosuje się wyposażenie uzupełniające, pozwalające zmaksymalizować ogólne możliwości tego wyposażenia. Głównym komponentem zawiesia jest pojedyncze cięgno lub kilka cięgien. Cięgno jest krótkim odcinkiem liny stalowej, łańcucha lub włókiennego pasa, zakończonym po obu stronach pętlą. Cięgna mogą być łączone w komplety, tworząc zawiesia dwu-, trzy- bądź czterocięgnowe.

Robi się to przez połączenie kilku cięgien za pomocą ogniwa zbiorczego, używanego zarazem do zaczepienia zawiesia na haku dźwignicy. Drugi koniec cięgna służy do zamocowania haka, co następuje najczęściej przy zastosowaniu szakli. W przypadku cięgien wykonanych z łańcucha służy do tego ostatnie ogniwo łańcucha. Ogniwa zbiorcze to element zwyczajowo stosowany do tworzenia zawiesi wielocięgnowych. Stałym wyposażeniem zawiesi są również szakle, czyli wykonane ze stali śruby w kształcie litery U, tworzące pętle i zamknięte za pomocą śruby. Służą do łączenia różnych części, np. umieszczania haków na końcach cięgien. W przypadku zawiesi łańcuchowych używa się również tzw. haków skracających, które umożliwiają zmniejszenie długości cięgna odpowiednio do potrzeb. W przypadku cięgien wykonanych z liny stalowej używa się kausz, czyli stalowych części zabezpieczających linę przed przetarciem.

Stosuje się je dla zabezpieczenia pętli liny w miejscach, gdzie wystawiona jest na przetarcie pracującym hakiem. W przypadku zawiesi pasowych używane są tzw. ogniwa rozbieralne, pozwalające na swobodne łączenie cięgien {zależnie|w zależności od aktualnych potrzeb. Zawiesia są osprzętem, który można również w prosty sposób uzupełnić o uchwyty przystosowane do bezpiecznego przenoszenia elementów nie posiadających punktów zaczepienia za pomocą haków. Na rynku dostępne są m.in. uchwyty do blach, kręgów z betonu, szyn, beczek oraz innych ładunków, których przemieszczenie wymaga użycia specjalistycznych rozwiązań.