Edukację młodemu człowiekowi zapewnia prawie każde państwo. Przynajmniej w świecie uprzemysłowionym i cywilizowanym. Wiadomo bowiem, że w Afryce sytuacja ta wygląda zgoła inaczej. Szkoły są płatne, a rodzice nie mają pieniędzy na opłacanie jej i w konsekwencji dzieci są niewykształcone. Brak edukacji to globalny problem. Nie tylko w Afryce. Coraz częściej słyszy się o przypadkach porzucania szkół przez uczniów. Różne wagary, opuszczanie lekcji. Kiedyś nie było to tak popularne zjawisko jak dziś. Młodzież chcąc podkreślić swoją dorosłość decyduje się na różne takie rozwiązania.

Ale przecież edukuje się nie tylko młodzież. Są przecież studia, na które zapisać się może każdy dorosły w każdym wieku. Wymagane są jedynie chęci i praca. Bo bez pracy nic się nie osiągnie. Nie ucząc się nie osiągniemy dobrych wyników, a dzieci nie otrzymywać będą promocji do klasy następnej. To przykre, ale jak najbardziej prawdziwe. Trzeba zwrócić większą uwagę na edukacje gdyż potem ludzie niewykształceni, bezrobotni zaniżają poziom dochodowy i intelektualny państwa. Pociesza fakt, że sporo osób chce się uczyć i zdobywać zawód. Wiele osób myśli realnie o przyszłości i chce mieć potem jak najlepszy start.