Obecnie bardzo często czy to w telewizji, czy to w radiu lub w innych środkach masowego przekazu można usłyszeć/zobaczyć podobne hasła jak tytułowe zdania. W dwudziestym pierwszym wieku bardzo popularną formą pożyczania pieniędzy stał się kredyt bankowy. Notabene, to przecież przez zadłużenie powstał krach giełdowy, który kompletnie pogrążył gospodarkę świata. Mimo to banki dalej udzielają kredytu, ponieważ z tego tytułu osiągają największe profity. Warto nadmienić, że kredyt jest to forma umowy zawierana między bankiem a klientem.

W takiej sytuacji bank zobowiązuje się do przelania umówionej sumy pieniędzy na konto kredytobiorcy, a kredytobiorca deklaruje spłatę pożyczki z odsetkami. Podczas zawierania umowy o kredyt zazwyczaj klient godzi się także na zapłacenie prowizji. Jest ona pobierana za udzielenie kredytu. Zawsze warto pamiętać o zabezpieczeniu kredytu. Sposobów zabezpieczenia jest kilka – hipoteka, weksel, poręczyciel itp. – a taki krok zawsze uspokaja i bank, i samego kredytobiorcę.